نرم افزار جامع اتوماسیون واحدهای نقلیه

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: نرم‌افزارهای تحت وب
  • کارفرما : شورای نگهبان
جزئیات پروژه

سیستم نقلیه با کارکرد کنترل وضعیت اتومبیلهای تحت تملک، رانندگان، بیمه، کارت سوخت، طرح ترافیک، ثبت تصادفات و جرایم، کنترل ورود و خروج و صدور برگه ماموریت و … با قابلیت ارایه گزارشات مختلف و کنترل عملیات کاربران، کنترل کامل عملیات واحدهای نقلیه سازمانی را ارائه می دهد.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اين سيستم عمليات درخواست و تحويل وسيله نقليه و تنظيم صورتجلسه مأموريت انجام شده را در قالب يک نرم افزار اتوماسيون ارائه می دهد. همچنين کليه اطلاعات، سوابق و مدارک مربوط به وسايل نقليه تحت اختياررا نگهداری خواهد کرد. سرفصل امکانات سيستم به شرح ليست زير می باشد:

  • درج و حذف وسايل نقليه و رانندگان
  • ثبت سوابق و مدارک وسايل نقليه
  • ثبت درخواست آنلاين برای وسيله نقليه
  •  ثبت مأموريتهای انجام شده
  • ثبت هزينه های هريک از وسايل نقليه
  •  ثبت وسيله و قطعات اوراقی
  • انبار لوازم و قطعات
  • ثبت سرويسهای انجام شده

کلیدواژه خود را وارد کنید