معرفی نارگان

طراحی و ساخت از ما!

جایگزین کردن نرم‌افزار با سیستم‌های سنتی هرگز کار ساده‌ای نبوده است. این موضوع علاوه بر نیاز به اجرای دقیق و درست به یک طرح خوب هم احتیاج دارد. اگر شما نمیدانید از کجا باید شروع کنید، جای درستی آمدید! شرکت توسعه فناوری اطلاعات نارگان با اتکا به نزدیک به دو دهه سابقه در زمینه تولید نرم‌افزار می‌تواند تمام آن چیزی که برای ایجاد یک طرح وجود دارد در اختیار شما بگذارد.

برای دریافت بهترین نتیجه ما استفاده از رویکرد چابک (اجایل) را توصیه می‌کنیم. عموما استفاده از سیستم‌های مدیریت پروژه آبشاری (Waterfall) برای ساخت یک نرم‌افزار که همه چیز از پیش برنامه ریزی شده است و ساخت یک پروژه تا انتها و یا یک بازه زمانی طولانی از پیش تعیین شده است چندان موفق نخواهد بود. در مقابل با استفاده از مدیریت پروژه اجایل (Agile) نتایج در توسعه یک نرم افزار در بازه‌های چند هفته‌ای و بصورت منظم بررسی می‌شود و در هر بررسی درست‌ترین تصمیم برای ادامه پروژه گرفته‌خواهد شد.

ما باور داریم

در دنیای نرم‌افزار، اگر می‌توان چیزی را تصور کرد، باید آن را ساخت.

تاریخچه نارگان

در سال ۱۳۷۸ تعدادی از دانشجویان رشته کامپیوتر در تهران با هدف ورود به بازار نرم‌افزار تصمیم به فعالیت اقتصادی گرفتند.

کلیدواژه خود را وارد کنید