سیستم تجميع اطلاعات شرکتهای برق منطقه ای

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: نرم‌افزارهای تحت وب
جزئیات پروژه

فعاليت اين سيستم در زمينه جمع آوری اطلاعات عملکرد شرکتهای توزيع و برق منطقه ای در سراسر کشور برای “سابا” است که اين اطلاعات را به همراه اطلاعات سرمايه گذاران خصوصی صنعت برق برای نظارت و گزارش گيری در اختيار خواهد داشت.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

فعاليت اين سيستم در زمينه جمع آوری اطلاعات عملکرد شرکتهای توزيع و برق منطقه ای در سراسر کشور برای “سابا” است که اين اطلاعات را به همراه اطلاعات سرمايه  گذاران خصوصی صنعت برق برای نظارت و گزارش گيری در اختيار خواهد داشت.  از امکانات این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ثبت سطح دسترسی برای هريک از واحدهای تابعه
  • ثبت اطلاعات کامل عملکرد هر واحد
  • ثبت اطلاعات سرمايه گذاران صنعت برق
  • ثبت مراحل پيشرفت قانونی فعاليت سرمايه گذاران
  • امکان دريافت گزارشات دوره ای توسط مدير سيستم
  • امکان گزارش گيری کلی از عملکرد همه واحدها
  • امکان ارتباط و برداشت فايلهای مشترک برای طرفين
  • امکان پاسخگويی به ابهامات واحدها در سراسر کشور

کلیدواژه خود را وارد کنید