سیستم اتوماسيون پروسه کاری شرکتهای بازرسی

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: نرم‌افزارهای تحت وب
جزئیات پروژه

از طريق اين سيستم پروسه کاری شرکتهای بازرسی در مرحله عقد قرارداد با پيمانکار، دريافت درخوسات از کارفرما، ارتباط با بازرس، ارسال گزارش به کارفرما و انجام مراحل مالی قرارداد بطور کامل توسط نرم افزار اتوماسيون می شود.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

از طريق اين سيستم پروسه کاری شرکتهای بازرسی در مرحله عقد قرارداد با پيمانکار، دريافت درخوسات از کارفرما، ارتباط با بازرس، ارسال گزارش به کارفرما و انجام مراحل مالی قرارداد بطور کامل توسط نرم افزار اتوماسيون می شود.

  • ثبت سفارش آنلاین
  • امکان اراپه گزارش وضعیت به مشتری
  • امکان ارتباط با کارشناسان در کشورهای مختلف
  • امکان ثبت پروسه حمل
  • گزارشگیری از عملکرد بازرسان
  • ارائه گزارش مالی بر اساس کارکرد بازرسان
  • ایجاد سطوح دسترسی بر اساس نیاز
  • امکان ارتباط  تجهیزات کنترل بار

کلیدواژه خود را وارد کنید