سيستم جامع حمل و نقل (راه بان)

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
 • دسته بندی: نرم‌افزارهای تحت وب
جزئیات پروژه

سيستم جامع حمل و نقل با کاربری اتوماسيون و نظارت بر فعاليت، در شرکتهای حمل و نقل بين المللی و پياده سازی شده است. اين سيستم قابليت ذخيره سازی اطلاعات از زمان ارجاع يک پروژه حمل تا پايان حمل محموله و بازگشت کانتينرهای پروژه را دارا می باشد.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

سيستم جامع حمل و نقل با کاربری اتوماسيون و نظارت بر فعاليت، در شرکتهای حمل و نقل بين المللی و پياده سازی شده است. اين سيستم قابليت ذخيره سازی اطلاعات از زمان ارجاع يک پروژه حمل تا پايان حمل محموله و بازگشت کانتينرهای پروژه را دارا می باشد. سرفصل امکانات سيستم به شرح زير می باشد:

 • ثبت مشخصات اوليه پروژه ارجاع شده
 • ثبت مشخصات محموله اعم از کانتينری و بالک
 • ثبت مدارک تحويل گرفته شده از کارفرما (بيمه، …)
 • ثبت مراحل زمانی انتقال بار
 • ثبت کريرها و وسايل حمل بار در مراحل حمل بار
 • ثبت مدارک مربوط به حمل بار (CMR، …)
 • گزارش گيری از وضعيت کانتينرهای پروژه
 • ثبت دريافتها و پرداختهای مالی مربوط به پروژه
 • ثبت وضعيت گمرک محموله
 • ثبت کليه طرفهای حساب شرکت و وسايل حمل

کلیدواژه خود را وارد کنید