سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
 • دسته بندی: نرم‌افزارهای تحت وب
جزئیات پروژه

در این سامانه کلیه فعالیتهای پژوهشی و کارآفرینی انجام گرفته در مراکز آموزشی و واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی و کاربری ثبت میگردد

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

در این سامانه کلیه فعالیتهای پژوهشی و کارآفرینی انجام گرفته در مراکز آموزشی و واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی و کاربری ثبت میگردد. با طی فرآیندهایی این فعالیتها ارزیابی شده و امتیاز دهی میگردند.

 • ثبت فعالیتهای کارآفرینی
 • ثبت و مشاهده و نایید رویدادهای شتاب
 • ثبت و مشاهده اطلاعات مراکز نوآر
 • ثبت طرحهای پژوهشی و فرآیند تایید و رد
 • امکان ثبت کتابها و مقالات منتشر شده
 • تبت درخواست تجهیزات پژوهشی و فرآیند تایید یا رد
 • ثبت اطلاعات مراکز رشد و فرآیند تایید و رد
 • ثبت کارگاه های کارآفرینی و فرآیند های مرتبط
 • امکان ثبت اختراع
 • امکان برگزاری جشنواره و همایش
 • سطوح دسترسی بر اساس سمت کاربران
 • گزارشگیری از فعالیت ها
 • صدور کارنامه بر اساس ارزیابی های انجام گرفته

کلیدواژه خود را وارد کنید